Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 07 Sierpień 2020     Imieniny: Doroty i Kajetana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Profilaktyka, promocja zdrowia / KORONAWIRUS / Komunikaty, informacje innych podmiotów

Komunikaty, informacje innych podmiotów

 

Komunikat Szpitala w Knurowie sp. z o.o.


(data wytworzenia informacji : 02.07.2020r.)


 

 

Komunikat Szpitala w Knurowie sp. z o.o.


Zewnętrzny punkt pobrań materiału do badań w kierunku COVID 19


Szpital w Knurowie w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta i okolic zdecydował się wyjść naprzeciw zaistniałej trudnej sytuacji pandemii i zakontraktował na ten czas osobny punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Punkt jest dla osób , którzy kończą kwarantanną i w 12 dniu przyjeżdżają swoim samochodem na badanie.

Punkt pobrań wymazów zlokalizowany jest w osobnym budynku – nie połączonym z budynkiem szpitala i osobną drogą wjazdu do szpitala ( wjazd bramą od ul. Ogana, która jest otwierana tylko na czas pracy punktu pobrań).


Jak umówić się na badanie?

Konieczne jest umówienie się na badanie dzień wcześniej (czyli w 11 dniu kwarantanny)

Telefonicznie pod numerem tel.: 518-802-710


Jak dokładnie działa punkt pobrań?

Osoby pozostający na kwarantannie w 11- tym dniu (przy czym dzień rozpoczęcia kwarantanny liczymy jako dzień „0”), które otrzymały wiadomość sms z informacją o zgłoszeniu się na pobranie wymazu, umawiają się telefonicznie na dzień i godzinę pobrania materiału w 12 dniu kwarantanny.

Punkt pobrań jest czynny: w dni powszednie, od poniedziałku do piątku: 14:00 – 16:00

sobota, niedziela i dni świąteczne: 07:30 – 09:30

 

Jak wygląda pobranie wymazu?

Osoby umówione na pobranie materiału podjeżdżają swoim samochodem do bocznej bramy Szpitala od ul. Ogana, i nieopuszczając pojazdu czekają na podejście personelu medycznego. Pracownik sprawdza tożsamość pacjenta (proszę przygotować dowód osobisty) i przez opuszczoną szybę w pojeździe pobiera wymaz. Po pobranym badaniu pacjent wraca samochodem do domu. Na czas dojazdu i wykonania badania pacjent zwolniony jest przez Sanepid z kwarantanny.

 

Pacjenci, nie wjeżdżają na dalszy teren naszego szpitala, co jest komfortowym rozwiązaniem dla pozostałych pacjentów.

 

Pacjent w 11 dniu kwarantanny dostaje SMS na aplikację „Kwarantanna Domowa” informującą o tym, iż może w 12 dniu kwarantanny podjechać do punktu wymazowego i wykonać badanie – wymaz w kierunku COVID 19.

Na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ znajduje się informacja o Punktach Pobrań materiału do badań w kierunku COVID 19. Pacjent wybiera punkt do którego chce się udać (lub uda mu się dodzwonić) i zapisuje się na wymaz. Punkt pobrań tworzy zlecenie pacjenta w systemie EWP (jeśli dany pacjent się w nim znajduje) i informuje pacjenta o dniu i godzinie wymazu. Jest również informowany, iż należy powiadomić policję o tym fakcie.

Pacjent podjeżdża pod wskazany adres punktu wymazowego w umówionym terminie swoim samochodem. Po okazaniu dowodu osobistego i wykonaniu wymazu z gardła odjeżdża do domu.

Wyniki badań dostarczane są przez laboratorium, które wykonało badanie do odpowiedniego sanepidu, zostaje również wpisane w system EWP oraz w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl)

Od 15 czerwca uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Pacjenci, którzy oczekują na leczenie uzdrowiskowe od 15 czerwca 2020 r. będą mogli je rozpocząć lub kontynuować w przypadku, gdy byli zmuszeni przerwać leczenie z powodu pandemii.  Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Testy będzie można wykonać ,nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego ,w naszym Punkcie Pobrań w Knurowie przy ul.Ogana. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Z badania będzie mogł skorzystać również opiekun dziecka w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dziecka wykonywanego pod opieką dorosłego.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 

(data wytworzenia informacji : 09.06.2020r.)


 

 

Komunikat dot. działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gliwickiego

 

(data wytworzenia informacji : 28.05.2020r.)


 

 

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świńo pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

(data wytworzenia informacji : 05.05.2020r.)


 

 

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Można ubiegać o odroczenie terminu spłaty zadłużenia w ARiMR

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W celu ułatwienia skorzystania z ulgi w spłacie zobowiązań, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa przygotowała specjalny druk wniosku, który dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl

Wnioski  o  odroczenie spłaty zadłużenia należy kierować do Centrali ARiMR, Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych, w następujący sposób:
1. za pośrednictwem platformy ePUAP - ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. pocztą elektroniczną na adres Centrali ARiMR -

INFO [at] arimr.gov.pl

3. pocztą tradycyjną


W sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań, wnioski o odroczenie terminu spłaty zadłużenia mogą być również przekazywane przy użyciu wrzutni udostępnianych w placówkach terenowych ARiMR.

(data wytworzenia informacji : 21.04.2020r.)


 

 

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. wprowadzającym nowe zasady przemieszczania się komunikacją publiczną oraz wnioskami PKM sp.z o.o. w Gliwicach, pasażerów i własnymi obserwacjami dotyczącymi niewystarczającej liczby miejsc w autobusach w stosunku do występującego popytu na przejazdy, Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje że od soboty 18 kwietnia wprowadzono tymczasowe zmiany rozkładów jazdy dla 8 linii, w tym linii nr 47 funkcjonującej w Knurowie.

Szczegółowy komunikat wraz z wykazem linni autobusowych, których funkcjonowanie uległo zmianie znajduje się tutaj.

(data wytworzenia informacji : 20.04.2020r.)


 

Komunikat Wojewody Śląskiego


 (data wytworzenia informacji : 16.04.2020r.)


 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach

 

Komunikat dla Rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną


Szanowni Państwo,

w związku z podjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi inicjatywą zmierzającą do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób i podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detaliczny lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, a także ułatwienie prowadzenia przez te podmioty działalności handlowej i umożliwienie im reklamy, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, będących w posiadaniu organów Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie, w jakim wchodzą one w skład rejestrów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.), na potrzeby wskazanej wyżej aplikacji.


Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego pisma na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach, ul. Ku Dołom 6, 44-100 Gliwice bądź przesłanie go skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej:

gliwice.piw [at] wetgiw.gov.pl
do dnia 24.04.2020 r.

   

wzór oświadczenia do pobrania tutaj

(data wytworzenia informacji : 09.04.2020r.)


 

Funkcjonowanie komunikacji publicznej ZTM w czasie Świąt Wielkanocnych 2020

 

Zarząd Transportu Metropolitalnego wydał komunikat w którym informuje, że w czasie Świąt Wielkanocnych komunikacja organizowana przez ZTM funkcjonować będzie według dotychczasowych zasad,.przyjętych w następstwie wprowadzenia stanu epidemii, obowiązujących od 16 marca z późniejszymi korektami.


Szczegółowy wykaz obowiązujący dla Soboty, Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego znajduje się w piśmie ZTM.

 (data wytworzenia informacji : 08.04.2020r.)


 

Komunikat ZUS w sprawie pakietu regulacji przyjętych w Tarczy Antykryzysowej

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br.

Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

  • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
  • świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
  • świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
  • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.


Informacje na temat  zasiłków wypłacanych przez ZUS, świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób z umów cywilnoprawnych, ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej oraz zwolnień ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020r. znajdują się w specjalnym biuletynie ZUS dla biznesu do pobrania tutaj

(data wytworzenia informacji : 08.04.2020r.)


 

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, zmniejszającą się liczbą pasażerów oraz dyspozycyjnych kierowców autobusów, a także wskutek wprowadzonych odgórnie ograniczeń w zakresie dostępności miejsc w pojazdach, Zarząd Transportu Metropolitalnego wydał komunikat w sprawie kolejnych zmian w zasadach funkcjonowania autobusów na czas walki z koronawirusem.

Uprasza się o sprawdzanie rozkładów jazdy przed planowaną podróżą.

Szczegółowy komunikat wraz z wykazem linni autobusowych, których funkcjonowanie uległo zmianie znajduje się tutaj.

(data wytworzenia informacji : 08.04.2020r.)


 

(data wytworzenia informacji : 06.04.2020r.)


 

Apteki św. Barbary krócej czynne

 

Tymczasowo uległy zmianie godziny pracy aptek przy ul.K.Wielkiego, ul.S.Batorego oraz przy ul. Witosa w Knurowie.

Wprowadzone zmiany podyktowane są zabezpieczeniem pacjentów i personelu aptek, w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z informacja podaną przez kierowników aptek, placówki czynne będą w dni robocze tj. od poniedziałłku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Do tej pory obowiązywały godziny od 7.00 do 21.00.

W soboty, apteka przy ul.Witosa 10 dyżuruje od 8.00 do 14.00, natomiast punkt przy ul.Kazimierza Wielkiego 13 oraz przy ul.S.Batorego 1 od 8.00 do 15.00

Tak jak dotychczas, obie apteki w niedziele pozostają nieczynne.

(data wytworzenia informacji : 30.03.2020r.)


 

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej

 

W związku z ogłoszonym przez Rząd RP zaleceniem ograniczającym liczbę dostępnych miejsc w pojazdach transportu zbiorowego, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

W szczególności, na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana.

Na większości linii obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni robocze nieszkolne. jednakże z uwagi na dynamiczne zmiany w komunikacji miejskiej, uprasza się pasażerów, aby rozkłady jazdy sprawdzać na stronie internetowej w zakładce Komunikaty

Zarząd Transportu Metropolitalnego zwraca się również z prośbą, aby pasażerowie na adres

kancelaria [at] metropoliaztm.pl
zgłaszali, na których liniach i w jakich godzinach zapełnienie pojazdów komunikacji miejskiej przekracza wartość 50 procent - wówczas, w miarę możliwości, oferta transportowa będzie zwiększana. W przypadku połączeń o najniższej frekwencji - będzie natomiast rozpatrywana możliwość wprowadzenia ograniczeń.

Decyzje te zostały podjęte na podstawie przeprowadzonej analizy zgłoszeń pasażerów oraz obserwacji własnych ZTM.

 (data wytworzenia informacji : 26.03.2020r.)


 

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

 

Zarząd Transportu Metropolitalnego wydał komunikat w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania autobusów na czas walki z koronawirusem.

Od poniedziałku 16 marca br. komunikacja miejska ZTM  kursować będzie jak w FERIE, ponieważ szkoły i uczelnie wyższe zostały zamknięte, a uczniowie zobligowani są do pozostania w domach. Oznacza to, że liczba kursów zmaleje od ok. 4 do 6 procent

Weekendowe rozkłady jazdy obowiązują jak dotychczas, czyli w weekendy.

Kierownictwo ZTM zwraca się do pasażerów z prośbą o uszanowanie wszelkich działań, które są podejmowane w celu tworzenia bezpiecznych warunków pracy dla kierowców. Dlatego też uprasza się o nieprzekraczanie stref wydzielonych z przodu pojazdu, zrozumienie dla faktu, że kierowca/motorniczy nie sprzeda biletu albo nie otworzy pierwszych drzwi.

Jak podkreślono w komunikacie, ZTM będzie na bieżąco obserwować sytuację. Jeśli niektóre połączenia będą obciążone i niewystarczające, zwiększeniu ulegnie częstotliwość kursowania.

 (data wytworzenia informacji : 16.03.2020r.)


 

Polecenie Wojewody Śląskiego dotyczące zamknięcia (zawieszenia działalności) żłobków i klubów dziecięcych

 

 

 


 

Polecenie Wojewody Śląskiego dotyczące czasowego zawieszenia działalności placówek z obszaru polityki społecznej

 

 

 


 

Polecenie Wojewody Śląskiego dotyczące zamknięcia do odwołania żłobków i klubów malucha

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności