Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 08 Sierpień 2020     Imieniny: Emila i Cyryla     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Podatki, opłaty / Podatki / Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Od 2008 r. opodatkowaniu podatkiem podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy.

Nazwa

FormatZobacz

 

Uchwała RM Knurów w sprawie: ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów

 

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych osób prawnych i fizycznych

 

 

 

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Podatek jest płatny bez wezwania.

Ustawowe terminy płatności:

 • I rata do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego
 • II rata do dnia 15 września każdego roku podatkowego;
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok jest płatny w dwóch równych ratach w terminie:
 • I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
 • II rata - do dnia 15 września roku podatkowego,
 • jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany.
Podstawę opodatkowania stanowi dopuszczalna masa całkowita. Zgodnie z art.2 pkt.54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) dopuszczalna masa całkowita - to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

Dane dotyczące w/w parametrów technicznych pojazdów - mogą wynikać m.in. z następujących dokumentów:

 • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • karty pojazdu,
 • wyciągu ze świadectwa homologacji,
 • zaświadczenia z badania technicznego przeprowadzonego przez uprawnioną Stację Kontroli Pojazdów.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansów pod numerem telefonu: (32) 339-22-88.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności