Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 08 Sierpień 2020     Imieniny: Emila i Cyryla     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / E-Urząd / Podatki, opłaty / Podatki / Podatek rolny

Podatek rolny

Postanowienia dotyczące podatku rolnego zostały zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1256 z późn.zm.).

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami gruntów,
  • posiadaczami samoistnymi gruntów,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarzadzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio:  jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

 

Ustalanie podstawy opodatkowania:

  • jeżeli przedmioty opodatkowania, tj. użytki rolne i grunty zadrzewione i zakrzewione tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
  • dla gruntów będących przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym nie tworzących gospodarstw rolnych - podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów.

 

Podatek na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów - Prezydent Miasta Knurów. Podatek jest płatny w czterech ratach w terminach jak podatek od nieruchomości.

  

Nazwa

FormatZobacz

 

Wzór informacji w sprawie podatku rolnego osób fizycznych na 2020r.

 

 

 

Wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego osób prawnych na 2020r.

 

 

 

   

Szczegółowych informacji udziela Wydział Finansowy pod numerem telefonu: (32) 339-22-88, (32) 339-22-90, (32) 441 97 17.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności