Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 03 Sierpień 2020     Imieniny: Lidii i Augusta     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Wykaz projektów 2014-2020 / Budowa centrum przesiadkowego w Szczyglowicach

Budowa centrum przesiadkowego w Szczyglowicach


Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Etap I - budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach

 

 

Informacja o projekcie

Przedmiotem projektu jest budowa centrum przesiadkowego w rejonie ul. Parkowej i Książenickiej w Knurowie- Szczygłowicach, które zastąpi dotychczasową zajezdnię autobusowa przy ul. Lignozy.  W ramach prac przewiduje się budowę budynku poczekalni, która wyposażona zostanie m.in. w toaletę, pomieszczenie gospodarcze oraz elektroniczną tablicę informującą o aktualnym kursie autobusów w ramach tzw. Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Projekt obejmuje także budowę 3 peronów wraz z wiatami przystankowymi dla podróznych oczekujących na autobusy, parking na 10 samochodów, parking na rowery, jak również plac manewrowy dla autobusów. Centrum przesiadkowe posiadać będzie dwa zjazdy na ulicę Książenicką. Teren objęty zostanie monitoringiem oraz oświetlony.

Realizacja projektu przypada na lata 2017-2018.

 

Główne cele projektu

Realizacja projektu poprawi jakość infrastruktury przystankowej w Gminie Knurów, obsługiwanej przez autobusy KZK GOP, przyczyniając sie do wsparcia procesów zrównoważonej mobilności miejskiej, przyjętej w Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Podjęte działania wpisują się w wiązkę projektów komplementarnych, realizowanych przez sąsiednie gminy (w tym Gliwice, Zabrze,Gierałtowice, Pilchowice), dzięki czemu osiągnięty zostanie efekt synergii. Dalekosiężnym skutkiem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez promowanie transportu publicznego, wykorzystującego niskoemisyjny tabor autobusowy.

 

Informacja o finansowaniu Uniii Europejskiej

Projekt realizowany jest ze wsparciem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-  - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Instytucją Zarzdzającą środkami unijnymi w ramach RPO WSL 2014-2020 jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wartość projektu:
3 268 760,27 zł

Dofinansowanie w wys. 61% kosztów kwalifikowalnych:
1 951 085,76 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
1 317 674,51 zł

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajjdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności