Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 08 Sierpień 2020     Imieniny: Emila i Cyryla     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Spr@wny Urząd II

 

Logotypy unijne

Spr [at] wny
Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów

                                       

Informacja o projekcie

Projekt stanowił kontynuację zadania zrealizowanego przez Urząd Miasta Knurów w latach 2008-2010 pod nazwą ,,Spr@wny urząd - budowa zintegrowanego systemu zarządzania, kolejnym krokiem w rozwoju elektronicznych usług publicznych", które to zadanie miało na celu stałe podnoszenie jakości i efektywności pracy przy wykorzystaniu technologii informatycznych.

Oprócz wsparcia procesów wewnętrznych, wyrażających się optymalizacją obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, projekt ,,Spr@wny Urząd II" przyczynił sie do sukcesywnego udostępniania interesantom jak największej ilości usług on-line oraz digitalizację posiadanych zasobów informacyjnych.

W ramach projektu wdrożono następujące trzy komponenty:

  • budowa portalu mapowego z systemem informacji przestrzennej SIP
  • uruchomienie Platformy Informacyjno-Płatniczej
  • rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania 

 

Poszczególne komponenty projektu

                       

  • System Informacji Przestrzennej

Jedną z kluczowych informacji o mieście jest informacja o przestrzeni, obiektach przestrzennych i relacjach między nimi zachodzących. System Informacji Przestrzennej pozyskuje, przetwarza i prezentuje tego typu dane oraz towarzyszące  im informacje opisowych o obiektach naszego miasta.Jest to witryna internetowa, pozwalająca na darmowe przeglądanie baz danych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, celem uzyskania informacji o dopuszczalnym kierunku zagospodarowania danej działki czy też jej uzbrojenia.       

  • Platforma Informacyjno-Płatnicza

Jest narzędzie pozwalające uzyskać szczegółową informację odnośnie wysokości oraz stanu należności wobec Urzędu Miasta z tytułu np. podatku od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, czynszów dzierżawnych i innych opłat lokalnych. Po zalogowaniu się do systemu, każda osoba uzyska wgląd we własne dane, dzięki czemu będzie mogła sprawdzić np. kiedy upływa termin zapłaty, jaka jest aktualna wysokość danej opłaty, a także dokonać płatności za pomocą elektronicznego przelewu.

             

  • Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania

W ramach projektu rozbudowano aplikację informatyczną tzw. zintegrowany system zarządzania, o dodatkowe 5 modułów wspomagających realizację zadań publicznych w takich obszarach jak gospodarka odpadami, świadczenia społeczne, czy też finanse publiczne. Aplikacja ma usprawnić bieżącą pracę Urzędu oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości usług świadczonych przez knurowski magistrat.

                           

  • Infrastruktura informatyczna

Uzupełnieniem projektu był zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej oraz licencji i oprogramowania wspomagającego, a także szklenia z obsługi programów.

 

Okres realizacji projektu          

Projekt objął działania wdrażane w okresie 2013-2015. Zakończenie finansowej fazy projektu i jego rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2016 roku.

    

Informacja o finansowaniu Unii Europejskiej

,,Spr@wny Urząd II- rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów" został wybrany do dofinanowania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Całkowity budżet projektu wynosi 768 169,02 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości do 85% tj. 652 943,66 zł.

 Ulotka knurów v10.pdf

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .

 


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajjdują się na stronie http://rpo.slaskie.pl/

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności