Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 08 Sierpień 2020     Imieniny: Emila i Cyryla     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Budżet obywatelski poprzednia edycja / Co to jest budżet obywatelski

Co to jest budżet obywatelski

Budżet Obywatelski to szczególny sposób decydowania o części wydatków publicznych. Polega on na tym, że z budżetu miasta wydzielona zostaje część pieniędzy, o której decydują bezpośrednio mieszkańcy. Mogą oni samodzielnie zgłaszać, a następnie wybierać w drodze głosowania najlepsze projekty, które miasto zrealizuje w następnym roku.

Na podst. UchwałY nr xv/181/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18.11.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami knurowa dotyczących budżetu miasta knurów, wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski w 2016 roku wynosi 797 235 złotych, co daje kwotę 159 447 zł na każdy z pięciu rejonów, na które podzielone zostało miasto.Najważniejsze kwestie o Budżecie Obywatelskim, o których należy wiedzieć

     

                                     

  •  Kiedy można zgłosic projekt?

Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 25 kwietnia 2016r., a zakończy 27 maja 2016r.

 

  • Jak zgłosić wniosek?

Projekt należy przygotować na specjalnym formularzu projektowym, a następnie  złożyć go w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów.

 

  • Kto może zgłosić projekt?

Do zgłaszania projektów uprawnieni są mieszkańcy Knurowa, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 16 lat i uzyskali pisemne poparcie co najmniej 25 mieszkańców danego rejonu miasta, którego projekt dotyczy. Popierający muszą mieć również ukończone 16 lat.

 

  • Ile można zgłosić projektów?

Każdy mieszkaniec może zgłosić tylko jeden wniosek projektowy, obejmujący wyłącznie ten rejon miasta, w którym zgłaszający zamieszkuje.

 

  •  Na jakie zadania można zgłaszać projekty?

Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje działań o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym. Wszystkie  działania niezależnie od charakteru muszą wynikać z katalogu  zadań własnych gminy określonych w art. 6 i 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446)

 

  • Jaki jest maksymalny koszt projektu?

Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty 159 447 złotych brutto, a jego realizacja powinna nastąpić w całości w 2017 roku.

       

  • Jaka jest procedura wyboru projektu?

Na początku, specjalny Zespół ds. opiniowania projektów, powołany przez Prezydenta Miasta, dokonuje merytorycznej analizy nadesłanych projektów. Następnie zaopiniowane projekty trafiają do Komisji ds Budżetu Obywatelskiego powołanej przez Radę Miasta Knurów, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Lista projektów dopuszczonych i odrzuconych jest podawana do publicznej wiadomości, po czym następuje etap konsulatcji społecznych, czyli spotkań informacyjnych z mieszkańcami każdego rejonu, dla którego zgłoszono projekty.

Ostatnim etapem jest głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projeky, przy czym głos można oddac maksymalnie na dwa wybrane projekty, z rejonu w którym zamieszkuje dana osoba biorąca udział w głosowaniu. Ostateczna lista zwycięskich projektów (po jednym na każdy rejon) podana będzie do publicznej wiadomości.

                   

      

                 Masz pytania na temat Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów ?     

napisz e-mail na:

um [at] knurow.pl

zadzwoń do Urzędu Miasta Knurów tel. 32 325 10 17

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności