Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 11 Sierpień 2020     Imieniny: Zuzanny i Filomeny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Budżet obywatelski poprzednia edycja / Wykaz projektów do głosowania

Wykaz projektów do głosowania

Urząd Miasta Knurów informuje, iż na posiedzeniu Komisji Doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego w dniu 24.08.2016r. Komisja zaopiniowała zgłoszone projekty do Budżetu Obywatelskiego oraz w drodze losowania została ustalona kolejność wniosków na karcie do głosowania, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców.

 

Lista wniosków dopuszczonych do głosowania zgodnie z wylosowaną kolejnością:

 

REJON I:

1.    Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu WP II.
2.    Modernizacja parku.

REJON II:
1.    Trenujemy mózgi uczniów knurowskich szkół – wykorzystanie treningów Biofeedback dla zwiększenia potencjału uczniów i wspomagania terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi poprzez doposażenie pracowni Biofeedback w MSP 2 i dofinansowanie prowadzenia zajęć.
2.    Doposażenie placu zabaw przy ogrodzie przedszkolnym na ul. Dąbrowskiego 21A – urządzenia zabawowe dla najmłodszych przedszkolaków.
3.    Monitoring wizyjny – założenie dwóch kamer.
4.    Z tradycją w nowoczesność – stworzenie pracowni robotycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie.

REJON III:
1.    Uatrakcyjnienie obszaru III Kolonii w Knurowie - poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci.
2.    Wsparcie dla Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie budynek przy  ul. Ogana 2 – zakup gier edukacyjnych – łatwiejszy start w szkole.
3.    Knurowskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Błonia”- Etap I „Knurów Grill Point”.
4.    Plac zabaw „PIRACKI STATEK”.
5.    Mini centrum rekreacji. Projekt przewiduje budowę mini centrum reakcyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 28m x 15m do gry: w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną.

REJON IV:
1.    Spacerkiem po knurowskich lasach z juniorem i seniorem – Nordic walking z instruktorem.
2.    Wybudowanie na ul. Szkolnej kilku kolejnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Feliksa Michalskiego w Knurowie oraz utwardzenie w sposób trwały nawierzchnię drogi na odcinku przyległym do parkingu.
3.    Tematyczne rodzinne rajdy rowerowe z piknikiem.

REJON V:
1.    NIE OLEWAJ MIASTA – budowa systemu miejskich, bezdotykowych toalet publicznych cz.1.
2.    Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej.
3.    Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Szczygłowice.
4.    Budowa toru rowerowego „pumptrack”.


Lista wniosków niedopuszczonych do głosowania:


REJON I:
1.    Parking samochodowy w rejonie deptaka ul. Dywizji Kościuszkowskiej i ul. Wiosennej.
Komisja ds budżetu obywatelskiego uzyskała informację, że szacunkowy koszt brutto budowy 30 miejsc postojowych na w/w terenie wraz z drogą manewrową i oświetleniem wynosi ok. 184.000 zł. Konieczna jest budowa drogi dojazdowej o dług. ok. 80m. Szacunkowy koszt brutto: 123.000 zł. Całkowity koszt zadania to ponad 300 tys. zł. - przekracza kwotę przeznaczoną na projekt w ramach rejonu.
W związku z tym, że projekt przekracza zakładaną kwotę przewidzianą na dany rejon w ramach budżetu obywatelskiego, Komisja odrzuca projekt.

2.    Parking dla samochodów osobowych.
Komisja ds budżetu obywatelskiego uzyskała informację, że brak jest bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, wymagana jest przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej, należy usunąć zieleń, liczne uzbrojenie podziemne (ciepłociąg, gaz, energia). Na w/w terenie możliwa jest budowa ok 30 miejsc postojowych. Całkowity koszt budowy miejsc postojowych + drogi manewrowej + oświetlenia wyniesie 200 tys. zł. - przekracza to kwotę przeznaczoną na projekt w ramach rejonu. W związku z tym, że projekt przekracza zakładaną kwotę przewidzianą na dany rejon w ramach budżetu obywatelskiego, Komisja odrzuca projekt.

3.    Plac zabaw to gratka - dla wnuczka i dziadka.
Komisja ds budżetu obywatelskiego uzyskała informację, że w 2015 r. opracowany został projekt przebudowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej. Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw w obrębie działki nr 3537/7 - w pobliżu lokalizacji wskazanej we wniosku. Z uwagi na fakt, że praktycznie w tym samym miejscu ze środków budżetowych w 2017 roku w ramach inwestycji miejskich wybudowany zostanie plac zabaw i realizacja wniosku pokrywa się z zadaniem inwestycyjnym w 2017r, Komisja odrzuca projekt.

4.    Fontanna osiedlowa.
W związku z tym, że projekt przekracza zakładaną kwotę przewidzianą na dany rejon w ramach budżetu obywatelskiego, Komisja odrzuca projekt. Ponadto zgodnie z regulaminem wymagane jest 25 podpisów z rejonu w którym ma być realizowany projekt. Ten warunek nie został spełniony.

5.    Budowa nowoczesnych toalet miejskich w Knurowie.
Komisja ds budżetu obywatelskiego uzyskała informację, że, wnioskodawca nie dokonał w terminie sprecyzowania lokalizacji budowy ze względu na kwotę inwestycji (sugestia wydziałów opiniujących wnioski). Kwota pozwala na realizację jednej toalety - wniosek sugeruje budowę toalet. Koszt budowy toalety w zależności od standardu wynosi od 100-300 tys. zł. W związku z tym, że wnioskodawca nie dokonał w terminie sprecyzowania lokalizacji  budowy ze względu na kwotę inwestycji, Komisja odrzuca projekt.

REJON III:
1.    Budowa tężni solankowej w Knurowie przy ul. Szpitalnej wykorzystującej solankę wypływającą przy szybie Foch.
W związku z tym, że projekt przekracza zakładaną kwotę przewidzianą na dany rejon  w ramach budżetu obywatelskiego, Komisja odrzuca projekt. Ponadto zgodnie z regulaminem wymagane jest 25 podpisów z rejonu w którym ma być realizowany projekt. Ten warunek nie został spełniony.

2.    Moczury – miejsce dla każdego. Małego i Dużego.
W związku z tym, że realizacja złożonego projektu miałaby być realizowana na terenie, który nie jest własnością gminy Knurów, Komisja odrzuca projekt.

3.    Ogrodzony wybieg dla psów z wydzielonym treningowym torem przeszkód.
Z uwagi na fakt, że we wskazanym miejscu budowany jest skatepark oraz plac do ćwiczeń i fizycznie nie ma miejsca na realizację zgłoszonego projektu, Komisja odrzuca projekt.

4.    Miejski plac zabaw dla dzieci.
Wnioskodawca wycofał swój projekt. W związku z tym projekt ten nie był poddany procedurze głosowania.

REJON IV:
1.    Budowa otwartej siłowni zewnętrznej.
Komisja ds budżetu obywatelskiego uzyskała informację, że przez w/w teren przebiega wodociąg magistratu GPW i dla bezpieczeństwa dostaw wody do miasta należy zachować strefę ochronną. W związku z powyższym brak możliwości lokalizacji urządzeń siłowni na wskazanym terenie, Komisja odrzuca projekt.

2.    Droga do lasu. Odbudowa i utwardzenie. Krywałd – szkoła.
W związku z tym, że realizacja złożonego projektu miałaby być realizowana na terenie, który nie jest własnością gminy Knurów, Komisja odrzuca projekt.

REJON V:
1.    Mini Orlik – boisko do piłki siatkowej, piłki nożnej, boisko do tenisa ziemnego.
W związku z tym, że projekt przekracza zakładaną kwotę przewidzianą na dany rejon w ramach budżetu obywatelskiego, Komisja odrzuca projekt.

 Zgodnie z Harmonogramem prac nad Budżetem Obywatelskim spotkania dotyczące ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz procedury głosowania i wyboru projektów do realizacji odbędą się:

REJON I - 07.09.2016 Zespół Szkół nr 1- MSP 9 - sala nr 210 - godz. 15:30
REJON II - 07.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 6 - sala nr 11 - godz. 16:45
REJON III - 14.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 - sala nr 19 - godz. 15:30
REJON IV - 14.09.2016 Zespół Szkolno-Przedszkolny - świetlica szkolna - godz. 16:45
REJON V - 13.09.2016 Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 stołówka szkolna - godz. 15:30 
 

Nazwa dokumentu

Zobacz

wykaz projektów dopuszczonych do głosowania

opis projektów dopuszczonych do głosowania

Wykaz projektów które nie zostały dopuszczone do głosowania

Wykaz Rejonów

  

Wyniki głosowania dla wszystkich pięciu rejonów


Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności