Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Poniedziałek, 03 Sierpień 2020     Imieniny: Lidii i Augusta     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Stowarzyszenia i związki / Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Celem PCK jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii lub poglądów politycznych.

Obecna działalność Zarządu Rejonowego PCK w Knurowie przebiega wielokierunkowo:

  • Opieka nad chorym w domu;

  • Gromadzenie funduszy poprzez organizację imprez dochodowych, kwest ulicznych i akcji – Śląska Biesiada Charytatywna, Akcja „Pomocna Dłoń”, „Wyprawka dla Żaka”;

  • Organizacja Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlica PCK została stworzona, by organizować czas wolny dzieciom z rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych);

  • Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa i pozyskiwania honorowych dawców krwi (przy Zarządzie Rejonowym PCK działają 2 Kluby Honorowego Dawstwa Krwi im. F. Ogana i Klub im. J. Zieleckiego);

  • Prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia (w placówkach oświatowych działają szkolne koła PCK oraz kluby „Wiewiórka” – promują zdrowy styl życia, propagują zasady humanitaryzmu);

  • Prowadzona jest również szeroką działalność z zakresu kursów i szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Od kilku lat realizowany jest również - 1 grudnia - marsz tolerancji z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS.

PCK realizuje także europejski program PEAD – Europejski Program Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. W ramach programu mieszkańcy Knurowa, Gierałtowic, Ornontowic i Czerwionki-Leszczyny otrzymują podstawowe artykuły spożywcze.

Łacznie PCK wydaje rocznie ok. 120 ton żywności.

Wszystkie te zadania zrealizowane są dzięki wolontariuszom, sponsorom oraz pracownikom PCK.

Więcej o PCK na stronie: www.pck.pl

Kurs pierwszej pomocyWolontariuszka PCKZdjęcie przedstawia uroczystość organizowaną przez PCK

Kurs pierwszej pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały przygotowane przez PCK.

   

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności