Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 08 Sierpień 2020     Imieniny: Emila i Cyryla     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne / Zamówienia publiczne - archiwum

Zamówienia publiczne - archiwum

Znaleziono ogłoszeń: 533
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku 2020-06-25 2020-07-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont budynku poczekalni centrum przesiadkowego FOCH w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie” 2020-05-07 2020-05-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej 2020-04-30 2020-05-19
Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji pn.: „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie”. 2020-04-29 2020-05-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi 2020-04-27 2020-05-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów” 2020-04-27 2020-05-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2020-04-16 2020-06-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki 2020-04-15 2020-05-12
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”. 2020-04-14 2020-04-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym" 2020-03-13 2020-04-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną”. 2020-03-12 2020-03-23
Postępowanie zostało w dniu 09.04.2020 r. unieważnione. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2020-03-05 2020-04-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów Zadanie 2: Remont nawierzchni dróg tymczasowych z użyciem płyt wielootworowych 2020-03-04 2020-04-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie”. 2020-02-27 2020-03-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja serwerów 2020-02-27 2020-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Rozbudowa systemu klimatyzacji w Ratuszu wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - w formule zaprojektuj i wybuduj” 2020-02-26 2020-03-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – Etap I przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna) 2020-02-25 2020-03-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa pilotażowego wdrożenia, uruchomienia, zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu rowerów miejskich w Knurowie w roku 2020 2020-02-13 2020-02-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów” 2020-02-13 2020-02-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie oraz pielęgnacja założonej zieleni 2020-02-06 2020-02-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2020-02-06 2020-02-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont ul. Sokoła 2020-01-30 2020-02-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Montaż toalety publicznej w rejonie ulicy Ułanów w Knurowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”. 2020-01-27 2020-02-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie” 2020-01-17 2020-02-03
Ogłoszenie o przetargu z kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków na terenie miasta Knurów 2019-12-19 2020-01-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie” 2019-12-12 2019-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów 2019-12-11 2019-12-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie” 2019-12-09 2019-12-27
Ogłoszenie o przetargu z kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków na terenie miasta Knurów 2019-12-03 2019-12-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów" 2019-11-21 2019-12-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie” 2019-11-07 2019-11-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” 2019-10-24 2019-11-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”. 2019-10-15 2019-11-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 6 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-10-11 2019-11-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie". 2019-09-24 2019-10-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. 2019-09-23 2019-10-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont pomieszczeń na niskim parterze w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5”. 2019-09-19 2019-10-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 10 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-09-10 2019-10-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-09-04 2019-10-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach” 2019-08-19 2019-09-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie". 2019-08-12 2019-09-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zbaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”. 2019-08-07 2019-08-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie" 2019-07-19 2019-08-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie". 2019-07-11 2019-07-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budżet obywatelski - Rejon III - budowa placu zbaw dla dzieci wraz z miejscem dla rowerów przy ul. Dworcowej”. 2019-06-19 2019-07-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie 2019-06-19 2019-07-10
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na wykonanie zamówienia pn. Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miasta Knurów 2019-06-11 2019-06-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budżet obywatelski - Rejon V - Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach” 2019-06-10 2019-06-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów - Etap 2 2019-06-06 2019-06-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-05-21 2019-07-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie” 2019-05-16 2019-05-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13 2019-05-14 2019-05-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Centrum rozrywki dla dzieci – plac zabaw w rejonie ul. Koziełka – Rejon III” 2019-05-13 2019-05-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-04-30 2019-07-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-04-30 2019-07-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie 2019-04-19 2019-05-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta 2019-04-15 2019-05-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.” 2019-04-12 2019-04-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynki mieszkalne przy ul. Poniatowskiego 4 i 6 oraz ul. Kościuszki 5 2019-04-10 2019-04-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi”. 2019-04-08 2019-05-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2019-04-03 2019-05-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów 2019-03-29 2019-04-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie 2019-03-29 2019-04-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie 2019-03-27 2019-04-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów 2019-03-20 2019-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja serwerów 2019-03-19 2019-03-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Otwarta Strefa Aktywności: ul. Szpitalna". 2019-03-19 2019-04-03
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”. 2019-03-13 2019-03-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-03-06 2019-04-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew i krzewów”. 2019-03-06 2019-03-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną”. 2019-03-05 2019-03-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13 2019-03-01 2019-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych 2019-02-28 2019-03-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Karłowicza w Knurowie wraz z drogami bocznymi” 2019-02-22 2019-03-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej 2019-02-19 2019-03-12
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów". 2019-02-19 2019-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie” 2019-02-18 2019-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja 2019-02-15 2019-03-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie 2019-02-13 2019-03-11
Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu cywilnego pn. ”Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków”. 2019-02-13 2019-02-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew i krzewów”. 2019-02-08 2019-02-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów 2019-02-07 2019-02-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 2 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-02-05 2019-04-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13 2019-02-05 2019-02-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2019-01-31 2019-02-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.„Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice – krzyżówka) - Rejon V” 2019-01-18 2019-02-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej 2019-01-16 2019-01-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2019-01-16 2019-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-01-15 2019-02-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie 2019-01-14 2019-01-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”. 2018-12-13 2019-01-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów 2018-12-11 2019-01-03
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna". 2018-11-29 2018-12-17
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej”. 2018-11-21 2018-11-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”. 2018-11-14 2018-11-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2018-10-31 2018-11-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie 2018-10-26 2018-11-13
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie. 2018-10-18 2018-11-07
"Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej 2018-10-17 2018-11-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów 2018-10-16 2018-10-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów” 2018-10-11 2018-10-22
„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie 2018-10-02 2018-10-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja 2018-10-02 2018-10-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. 2018-09-25 2018-10-03
Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw", Część 2: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)” 2018-09-04 2018-09-19
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych 2018-08-20 2018-09-04
„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie 2018-08-16 2018-09-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie". 2018-08-13 2018-08-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2018-08-10 2018-09-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2018-08-10 2018-09-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą wraz z dodatkowym wyposażeniem”. 2018-08-10 2018-08-20
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna 2018-08-09 2018-08-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”. 2018-08-09 2018-08-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2018-08-03 2018-09-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie 2018-08-01 2018-08-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Moniuszki 2018-07-27 2018-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie”. 2018-07-25 2018-08-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych. 2018-07-20 2018-07-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie. 2018-07-06 2018-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie 2018-07-03 2018-07-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Moniuszki 2018-06-29 2018-07-16
Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw", Część 2: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)” 2018-06-28 2018-07-18
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna 2018-06-28 2018-07-16
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie". 2018-06-27 2018-07-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”. 2018-06-26 2018-07-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie 2018-06-22 2018-07-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 15 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2018-06-15 2018-07-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie 2018-06-13 2018-06-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont ul. Moniuszki 2018-06-11 2018-06-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 11 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2018-06-05 2018-07-10
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na wykonanie zamówienia pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych (artykułów biurowych i papieru kserograficznego) dla Urzędu Miasta Knurów. 2018-06-05 2018-06-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 9 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego:Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2018-05-25 2018-06-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”. 2018-05-25 2018-06-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej 2018-05-22 2018-06-05
Budowa placów zabaw, w tym: Część 1: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 984/21 w rejonie ul. Ks. Koziełka w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon III - Centrum rozrywki dla dzieci - plac zabaw", Część 2: "Budowa placu zabaw w obrębie działki nr 1568/9 w rejonie ul. Zwycięstwa w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budżet obywatelski - Rejon V - Budowa placu zabaw dla dzieci w Szczygłowicach przy ul. Zwycięstwa (stare Szczygłowice - Krzyżówka)” 2018-05-18 2018-06-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja 2018-05-10 2018-05-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii 2018-05-02 2018-05-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów 2018-04-30 2018-05-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33 2018-04-30 2018-05-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj) 2018-04-30 2018-05-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie 2018-04-26 2018-05-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie 2018-04-25 2018-05-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka, przycinka drzew i krzewów. 2018-04-18 2018-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”. 2018-04-13 2018-04-23
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej”. 2018-04-13 2018-05-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33 2018-04-09 2018-04-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2, 3 i 4 2018-04-06 2018-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach" 2018-04-03 2018-04-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej. 2018-03-30 2018-04-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii 2018-03-29 2018-04-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów z podziałem na 6 rejonów 2018-03-13 2018-03-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie 2018-03-13 2018-03-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2018-03-09 2018-03-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”. 2018-03-02 2018-03-27
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. ”Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków”. 2018-03-01 2018-03-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja Macierzy dyskowych 2018-02-23 2018-03-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie 2018-02-20 2018-03-07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej. 2018-02-19 2018-03-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”. 2018-02-14 2018-02-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj) 2018-02-13 2018-03-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów 2018-02-02 2018-02-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania 2018-01-30 2018-02-13
„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń 2018-01-25 2018-02-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”. 2018-01-23 2018-02-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie 2018-01-16 2018-01-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”. 2018-01-16 2018-02-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku przeprowadzanych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2018-01-15 2018-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów 2018-01-04 2018-01-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów 2017-12-12 2017-12-20
Ogłoszenie o przetargu z kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie Miasta Knurów 2017-12-11 2017-12-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj) 2017-12-08 2018-01-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2 2017-12-07 2018-01-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie” 2017-11-16 2017-11-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - II Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. 26 Stycznia w Knurowie 2017-11-14 2017-11-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa". 2017-11-06 2017-11-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie 2017-10-31 2017-11-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie". 2017-10-26 2017-11-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów 2017-10-12 2017-10-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie 2017-10-12 2017-10-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów 2017-09-29 2017-10-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych 2017-09-29 2017-10-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń 2017-09-28 2017-10-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Przebudowa odcinka ul. Kościelnej wraz z odgałęzieniem do ul. Stawowej oraz odcinka ul. Stawowej od wyżej wymienionego odgałęzienia do ul. Michalskiego w Knurowie” 2017-09-08 2017-09-18
„Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko - architektonicznego projektu rzeźby Św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”. 2017-09-05 2017-09-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Rozbudowa monitoringu”; „Budżet obywatelski – Rejon I”; „Budżet obywatelski – Rejon II”. 2017-08-31 2017-09-12
Budowa mini boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w rejonie ul. Koziełka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon III – Mini centrum rekreacji. Budowa mini centrum rekreacyjnego składającego się z boiska wielofunkcyjnego o wym. 28 m x 15 m do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę ręczną ul. Koziełka.” 2017-08-23 2017-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie projektu technicznego parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie. 2017-08-14 2017-08-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa mini boiska do koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej w parku NOT w Szczygłowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budżet obywatelski – Rejon V – Modernizacja oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej”. 2017-08-14 2017-09-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych” 2017-08-11 2017-08-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie" 2017-08-01 2017-08-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej w Knurowie (wraz z przebudową oświetlenia, odwodnienia i budową placu zabaw) w ramach zadania: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą techniczną. 2017-07-28 2017-08-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie" wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie" 2017-07-27 2017-08-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie 2017-07-27 2017-08-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie 2017-07-21 2017-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie". 2017-07-21 2017-08-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie 2017-07-03 2017-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie". 2017-06-30 2017-07-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Jęczmiennej - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych” 2017-06-26 2017-07-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – nasadzenia roślin wieloletnich i ich pielęgnacja 2017-06-09 2017-06-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja-Plebiscytowej, Słonecznej, na okres 36 miesięcy 2017-06-08 2017-06-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie 2017-06-07 2017-06-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I”. 2017-06-05 2017-06-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wymiana stolarki okiennej i termomodernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 2017-05-25 2017-06-12
Wymiana stolarki okiennej i instalacji c.o. w MSP Nr 6 2017-05-25 2017-06-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" 2017-05-25 2017-06-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wymiana stolarki okiennej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4 2017-05-24 2017-06-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 7 2017-05-24 2017-06-08
Ogłoszenie o przetargu z kodeksu cywilnego pn. Świadczenie usług w zakresie konserwacji, usuwania awarii i wykonywania napraw dźwigu osobowego hydraulicznego zwanego windą, usytuowanego w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 2017-05-18 2017-05-25
Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie I Etap: Budowa drogi dojazdowej do terenów KSSE w Knurowie 2017-05-08 2017-05-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych dla Gminy Knurów 2017-05-05 2017-05-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap I" 2017-04-26 2017-05-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remonty chodników na terenie miasta Knurów. 2017-04-21 2017-05-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - etap III, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności. 2017-03-31 2017-04-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie 2017-03-24 2017-04-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew" 2017-03-23 2017-04-03
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Zagospodarowanie wyspy ronda "Cztery pory roku" i jego utrzymanie. 2017-03-16 2017-03-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych pn. 1) "Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie”, 2) "Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie" 2017-03-10 2017-03-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów. 2017-03-07 2017-03-22
Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków. 2017-03-06 2017-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie" 2017-02-28 2017-03-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części dróg - odcinek ul. Wiosennej i odcinek ul. Zimowej 2017-02-24 2017-03-14
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów 2017-02-22 2017-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" 2017-02-02 2017-02-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku przeprowadzanych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2017-01-16 2017-12-31
„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów”, z podziałem na następujące części: Część 1: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej; Część 2: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Knurowie ul. F. Michalskiego 27. 2017-01-05 2017-03-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2016-12-16 2017-01-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów 2016-11-30 2016-12-09
Dokończenie zadania „Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie” - II Etap w ramach zadania „Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie”. 2016-11-17 2016-12-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 (w formule zaprojektuj i wybuduj) 2016-11-10 2016-11-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, ciągów pieszych i parkingów gminnych. 2016-10-24 2016-11-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi 2016-10-13 2016-10-28
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 (w formule „zaprojektuj i wybuduj”) 2016-10-06 2016-10-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie drogi łączącej ul. Zimową z ul. 26 Stycznia – (Etap VI – podetap 6 i 7) 2016-10-05 2016-10-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Doposażenie placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach wraz z wymianą nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi - Postepowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp. 2016-07-25 2016-08-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach 2016-07-12 2016-07-29
Ogłoszenie o przetragu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Przebudowa ul. Ogrodowej w Knurowie 2016-07-08 2016-07-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Knurów 2016-06-30 2016-07-13
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie 2016-05-31 2016-06-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Knurów 2016-05-30 2016-06-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów 2016-05-11 2016-05-30
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: 1) Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie, 2) Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie. 2016-04-29 2016-05-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – budynek przy ul. Dworcowej 13 wraz z zagospodarowaniem terenu 2016-04-26 2016-05-16
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych pn.: 1) Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie, 2) Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie 2016-04-25 2016-05-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie drogi wewnętrznej – ul. 26 Stycznia – (Etap VI – podetap 8, 9 i 10) 2016-04-20 2016-05-12
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-04-19 2016-05-04
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 /w formule zaprojektuj i wybuduj/ w ramach zadania: Modernizacja budynku UM Knurów wraz z dobudową windy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku UM Knurów 2016-04-19 2016-04-29
Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu Cywilnego pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów 2016-04-14 2016-04-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym 2016-04-12 2016-04-28
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie. 2016-04-11 2016-04-25
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja" 2016-04-08 2016-04-18
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie 2016-04-07 2016-04-21
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta 2016-04-06 2016-04-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów 2016-03-30 2016-04-07
Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu cywilnego pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów 2016-03-23 2016-04-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania 2016-03-22 2016-03-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przygotowanie i obsługa selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów" 2016-03-17 2016-04-04
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew 2016-03-11 2016-03-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Wolności w Knurowie” 2016-03-02 2016-03-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ul. Pocztowej 2016-03-01 2016-03-17
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa ul. Paderewskiego w Knurowie 2016-02-25 2016-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów 2016-02-17 2016-03-03
Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu cywilnego pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych i siłowni na gminnych placach zabaw 2016-02-16 2016-02-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie" - II Etap. 2016-02-03 2016-02-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja infrastruktury społecznej III Kolonii” 2016-02-03 2016-02-15
Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu cywilnego pn. Zakup urządzeń komputerowych dla Urzędu Miasta Knurów w 2016 roku 2016-02-02 2016-02-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów z podziałem na dwa zadania: zadanie I - bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów, zadanie II - oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta Knurów. 2016-02-01 2016-02-15
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1B) 2016-01-28 2016-02-12
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach (robotach budowlanych) 2016-01-28 2017-01-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów" 2016-01-26 2016-02-10
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2016-01-26 2016-02-09
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych 2016-01-19 2016-02-08
Ogłoszenie o przetargu w trybie Kodeksu Cywilnego pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie Miasta Knurów 2015-12-08 2015-12-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej”. 2015-12-08 2015-12-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Niepodległości z ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania Uzupełnienie oświetlenia w mieście 2015-11-24 2015-12-09
Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej p. n. „Odwodnienie dla części obszarów zlewni cieku Knurówka położonych w rejonie ul. Koziełka w Knurowie” 2015-11-02 2015-11-25
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów przez okres 36 miesięcy” 2015-10-27 2015-11-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie” 2015-10-23 2015-11-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2015/2016 2015-10-12 2015-10-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 na cele archiwum zakładowego oraz pomieszczeń gospodarczych 2015-09-29 2015-10-16
„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - III Etap, obejmujący przebudowę ul. Jęczmiennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Koziełka do skrzyżowania z ul. Wolności”. 2015-09-07 2015-09-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. 26 Stycznia w Knurowie 2015-08-11 2015-09-03
Ogłoszenie o przetargu w trybie kc pn. Remont śmietnika na cmenatrzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Knurowie 2015-08-06 2015-08-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów w ramach projektu „Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów” 2015-07-23 2015-07-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach" 2015-07-17 2015-08-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej 2015-07-16 2015-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Rozbudowa i przebudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów (SIP) w ramach projektu „Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów” 2015-07-07 2015-07-16
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Miasta z likwidacją niskiej emisji - wykonanie dokumentacji projektowej 2015-06-30 2015-07-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Zakup infrastruktury informatycznej w ramach projektu „Spr@wny Urząd II – rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych" 2015-06-29 2015-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie – Etap III, Etap V – część 2 i Etap VI” 2015-06-24 2015-07-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Przebudowa ul. Szymanowskiego w Knurowie 2015-06-12 2015-06-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części drogi gminnej ul. Zimowej i wewnętrznej drogi dojazdowej (Podetap 2) 2015-06-12 2015-07-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Bojowej w Knurowie - etap II (Odcinek 1) obejmujący budowę chodnika na odcinku od ul. Rybnickiej do posesji nr 17 przy ul. Zwycięstwa”. 2015-06-09 2015-06-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów 2015-06-03 2015-06-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja–Plebiscytowej, Słonecznej, na okres 24 miesięcy”. 2015-05-20 2015-06-02
Ogłoszenie o przetargu w trybie KC pn. Utrzymanie bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta 2015-05-19 2015-05-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania 2015-04-22 2015-05-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Szpitalnej” 2015-04-22 2015-05-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście” 2015-04-15 2015-04-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Chopina w Knurowie 2015-04-14 2015-04-29
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów" 2015-04-13 2015-04-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z modernizacją ww. budynku oraz dobudową windy i rekonstrukcją terenu w rejonie ww. budynku. 2015-04-03 2015-04-22
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2019r." 2015-04-01 2015-04-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej p. n. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie 2015-03-24 2015-04-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania 2015-03-17 2015-03-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego związana z likwidacją napowietrznych linii oświetleniowych skojarzonych z napowietrzną siecią nN (rejon ul. Michalskiego, ul. Wilsona, ul. Powstańców, ul. Jordana, rejon osiedla Farskie Pola, rejon III Kolonii)” 2015-03-17 2015-03-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów 2015-03-13 2015-03-30
Ogłoszenie o przetargu w trybie kc pn. "Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym" 2015-03-06 2015-03-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części drogi gminnej ul. Zimowej i wewnętrznych dróg dojazdowych oraz oświetlenia drogowego (Podetap 1) 2015-03-05 2015-03-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Stokrotki w Knurowie. 2015-03-04 2015-03-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Paderewskiego w Knurowie” 2015-02-25 2015-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kilińskiego w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z Aleją Piastów do skrzyżowania z ul. Konopnickiej. 2015-02-24 2015-03-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żuzlowych na terenie miasta Knurów 2015-02-19 2015-03-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - VI Etap obejmujący wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej (w pasie drogi gminnej ul. Zimowej i wewnętrznej drogi dojazdowej) 2015-02-16 2015-03-04
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw 2015-02-16 2015-02-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów" 2015-02-03 2015-02-17
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi pielegnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew. 2015-01-27 2015-02-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie". 2015-01-23 2015-02-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2015-01-23 2015-02-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie - II Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od budynku nr 99 do skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną wraz z przebudową skrzyżowania ul. Koziełka z ul. Jęczmienną i ul. Akacjową 2015-01-20 2015-02-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez urząd Miasta Knurów" 2015-01-16 2015-01-26
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach (usługach) 2015-01-14 2015-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów" 2014-12-31 2015-01-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonicznych i internetowych) dla Gminy Knurów 2014-12-23 2015-01-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów 2014-12-18 2014-12-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów 2014-11-27 2014-12-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 (wraz z budynkiem socjalnym) oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurów". 2014-11-25 2014-12-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Pielęgnacja drzewostanu w parku przy ul. Parkowej w Szczygłowicach" 2014-10-16 2014-10-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup urządzeń komputerowych 2014-10-09 2014-10-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2014/2015 2014-09-25 2014-10-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej" 2014-09-12 2014-09-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja areny w parku przy ul. Floriana Ogana w Knurowie w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Knurów poprzez utworzenie kompleksu sportowo - kulturalnego 2014-08-29 2014-09-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wolności, ul. Klasztornej w Knurowie oraz wzdłuż ulic bocznych ul. Wolności w Knurowie na odcinku od budynku nr 5 do budynku nr 43” w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście”. 2014-08-11 2014-08-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów 2014-07-22 2014-07-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - VI Etap obejmujący wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej (w pasie dróg gminnych ul. Wiosennej, ul. Zimowej i wewnętrznych dróg dojazdowych do nowo powstających budynków) oraz drenażu terenów zielonych 2014-07-16 2014-08-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem odcinka światłowodu oraz przyłącza elektrycznego dla potrzeb montażu kamery w parku NOT w Szczygłowicach 2014-07-03 2014-07-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego 2014-07-02 2014-07-21
Ogłoszenie o przeatrgu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Lotników w Knurowie 2014-05-23 2014-06-09
Ogłoszenie o przetargu na podstawie kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym 2014-05-20 2014-05-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie zadań realizowanych przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Knurów: GKRiOŚ, GR, IM, UA”. 2014-05-08 2014-05-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków Ochotniczej Straży Pożarnej dla Gminy Knurów 2014-05-08 2014-05-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie – Etap 2 i Etap 5 – część 1, obejmujący budowę placu zabaw oraz przebudowę areny 2014-04-29 2014-05-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Przebudowa ul. Wieniawskiego w Knurowie 2014-04-28 2014-05-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie – I Etap obejmujący budowę miejsc postojowych w rejonie ul. Ułanów w Knurowie w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych na terenie miasta 2014-04-15 2014-04-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Remonty chodników na terenie miasta Knurów" 2014-04-11 2014-04-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta" 2014-04-11 2014-04-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Przebudowa ul. Reymonta w Knurowie" - I Etap. 2014-04-01 2014-04-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i drogi gminnej ul. Letniej (Etap 5). 2014-03-28 2014-04-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 do skrzyżowania z ul. Wagową w ramach zadania Uzupełnienie oświetlenia w mieście. 2014-03-19 2014-04-03
Ogłoszenie p przetargu nieograniczonym p.n. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Jana III Sobieskiego” w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście” 2014-03-19 2014-04-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów 2014-03-19 2014-03-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie Etap 2 i Etap 5 część 1, obejmujący budowę placu zabaw oraz przebudowę areny 2014-03-10 2014-03-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej p.n.: "Przebudowa ul. Szymanowskiego w Knurowie" 2014-03-05 2014-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 2014-03-04 2014-03-19
Ogłoszenie o przetargu na podstawie kodeksu cywilnego dla zadania pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów 2014-02-27 2014-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania 2014-02-21 2014-03-04
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów". 2014-02-21 2014-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej p.n.: „Przebudowa ul. Słowackiego w Knurowie” 2014-02-19 2014-03-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie” - I Etap, obejmujący przebudowę ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do rejonu budynku nr 99. 2014-02-13 2014-02-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń komputerowych 2014-02-12 2014-02-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2014-02-11 2014-02-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew 2014-02-04 2014-02-12
„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie obejmującym wykonanie części oświetlenia i drogi gminnej ul. Wiosennej (Etap 9). 2014-02-03 2014-02-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Knurów 2013-11-29 2013-12-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw 2013-11-27 2013-12-05
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Kompleksowa obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie zadań realizowanych przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta Knurów: OR, FB, SO, BWP, FN, BI, SM, BAiKW, BHP, PO, PI, PW, PJ, ABI” 2013-11-13 2013-11-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów" 2013-10-25 2013-11-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014 2013-10-22 2013-10-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego, zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów. 2013-10-16 2013-10-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe, w zakresie kształtowania terenów zielonych oraz nasadzeń (Etap 14 i 15B) 2013-10-03 2013-10-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - VI etap w zakresie obejmującym wykonanie części kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. 2013-09-24 2013-10-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Remonty chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Słonecznej" 2013-09-19 2013-10-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów 2013-09-04 2013-09-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-08-30 2013-10-09
I Etap zadania inwestycyjnego p.n. "Rekonstrukcja parku przy ul. Ogana w Knurowie", obejmujący budowę siłowni zewnętrznej 2013-08-27 2013-09-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie 2013-07-19 2013-07-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Dostawa systemu serwerowego o dużej niezawodności pracy wraz z modernizacją sieci teleinformatycznej urzędu 2013-07-05 2013-07-17
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i części drogi gminnej ul. Jesiennej (Etap 1A) 2013-07-03 2013-07-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie 2013-06-05 2013-06-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów 2013-05-27 2013-06-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I – Dąbrowskiego – Paderewskiego” w ramach zadania: „Uzupełnienie oświetlenia w mieście” - II Etap obejmujący przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chrobrego, ul. Paderewskiego, ul. Chopina, ul. Szymanowskiego, ul. Wieniawskiego, ul. Słowackiego oraz ul. Puszkina. 2013-05-22 2013-06-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym 2013-05-08 2013-05-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta 2013-04-15 2013-04-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Knurów w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r." 2013-04-05 2013-04-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku UM przy ul. Ogana 5 w Knurowie 2013-04-04 2013-04-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - w zakresie obejmującym wykonanie robót drogowych w pasie drogi gminnej ul. Gen. Ziętka (Etap 6) 2013-04-03 2013-04-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy 2013-03-28 2013-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów 2013-03-19 2013-03-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów” 2013-03-13 2013-03-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów" 2013-03-12 2013-03-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie 2013-03-05 2013-03-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej oraz Słonecznej przez okres 24 miesięcy 2013-02-19 2013-03-04
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Knurów” 2013-02-19 2013-04-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2013-02-18 2013-03-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Dymka w Knurowie 2013-02-18 2013-03-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa nowego samochodu specjalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Straży Miejskiej w Knurowie 2013-02-12 2013-02-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telefonicznych dla Gminy Knurów 2013-02-12 2013-02-25
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i części drogowej gminnej ul. Gen. Ziętka łączącej skrzyżowanie ulic Wiosennej i Przedwiośnia (Etap 7) 2013-02-12 2013-02-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie 2013-02-11 2013-02-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń 2013-02-06 2013-02-14
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew” 2013-02-06 2013-02-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów 2013-01-30 2013-02-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2013 r. 2013-01-30 2013-02-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyj­nych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy 2013-01-02 2013-01-14
WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH (USŁUGACH) 2013-01-01 2013-01-01
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa ul. Lotników w Knurowie” w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Wojska Polskiego II” 2012-12-19 2013-01-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw 2012-12-12 2012-12-20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Knurów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 2012-12-04 2012-12-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów 2012-11-20 2012-11-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap 2012-11-13 2012-11-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieku Knurówka 2012-10-29 2012-11-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda "Jana Pawła II" do ronda "Zacisze Leśne" - I Etap obejmujący budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od wiaduktu kolejowego do ronda "Zacisze Leśne" 2012-10-24 2012-11-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów w latach 2013-2014 2012-10-23 2012-10-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie - I Etap 2012-10-18 2012-11-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Knurów 2012-10-16 2012-10-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych, zlokalizowanych w Knurowie przy ulicach: Rakoniewskiego, Słonecznej oraz 1 Maja - Plebiscytowej w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2015 r. 2012-10-05 2012-11-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1 w ramach zadania: "Uzupełnienie oświetlenia w mieście" 2012-10-05 2012-10-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od zjazdu na leśną drogę do skrzyżowania z ul. Bojową (ODCINEK 2) w ramach zadania Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 924 (ul. Zwycięstwa) na odcinku od ul. Bojowej do ul. Rybnickiej w Knurowie 2012-10-05 2012-10-22
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie "Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: „Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok” – przebudowa i budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w obszarze kompleksu leśnego pomiędzy ulicami: Zwycięstwa – Michalskiego – Niepodległości – potokiem Czarnawka – torami kolejowymi i ul. Nowy Dwór. 2012-09-19 2012-10-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na cmentarzu przy ul. Słonecznej w Szczygłowicach 2012-08-30 2012-09-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie 2012-07-09 2012-07-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - VI Etap w zakresie obejmującym wykonanie części sieci kanalizacji deszczowej. 2012-07-06 2012-07-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa organizacja udziału Gminy Knurów w Międzynarodowych Targach Poznańskich Investfield 2012 oraz na Kongresie Regionów w Świdnicy 2013 wraz z wykonaniem materiałów promocyjno - informacyjnych w związku z realizacją kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4 2012-06-12 2012-06-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów”. 2012-06-05 2012-06-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym 2012-05-30 2012-06-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej dla Gminy Knurów 2012-05-17 2012-05-28
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Kompleksowa obsługa prawna Gminy Knurów" 2012-05-16 2012-05-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa placu zabaw w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie 2012-05-14 2012-06-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Mieszka I - Dąbrowskiego - Paderewskiego w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście - I Etap obejmujący przebudowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dąbrowskiego oraz ul. Mieszka I bis 2012-04-30 2012-05-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta 2012-04-30 2012-05-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów 2012-04-27 2012-05-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4 2012-04-25 2012-05-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Dywizji Kościuszkowskiej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” 2012-04-19 2012-05-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie w prasie ogólnopolskiej i branżowej kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Gminy Knurów na potrzeby realizacji projektu: Knurów - zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4 2012-04-19 2012-04-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii w internecie na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4 - Postępowanie zostało unieważnione 2012-04-11 2012-04-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rekonstrukcja parku przy ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie 2012-04-02 2012-04-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnienie nasadzeń 2012-03-28 2012-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew" 2012-03-21 2012-03-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów 2012-03-20 2012-03-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów” 2012-03-19 2012-04-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Zakup i dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów". 2012-03-15 2012-03-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie” 2012-03-14 2012-04-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Koziełka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej oraz ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Koziełka do ul. Wolności w Knurowie 2012-03-07 2012-03-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na potrzeby promocji terenów inwestycyjnych Gminy Knurów w ramach projektu: Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4 2012-03-06 2012-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i drogi gminnej – ul. Przedwiośnia (Etap 12) 2012-03-01 2012-03-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów 2012-02-29 2012-03-15
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i dróg gminnych – ul. Przedwiośnia i ul. Wiosennej (Etap 10) 2012-02-29 2012-03-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów 2012-02-16 2012-02-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2012 r 2012-02-14 2012-02-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania p.n.: Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie 2012-01-27 2012-02-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia i drogi gminnej – ul. Deszczowej. 2012-01-27 2012-02-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zaprojektowanie i zbudowanie strony internetowej wraz z produkcją spotów reklamowych na potrzeby przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu: „Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4” 2012-01-27 2012-02-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach zadania p.n.: "Siłownia wiedzy - wyjątkowy szlak rekreacyjno - historyczny szansą na rozwój turystyki rowerowej w Knurowie" - - Postępowanie zostało unieważnione w dniu 25.01.2012 r. 2012-01-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową – Kapelanów Wojskowych” 2012-01-11 2012-01-30
Informacja o ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Knurów konkursu na logo i hasło kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych w Gminie Knurów na potrzeby realizacji projektu pn. Knurów zawsze po drodze. Atrakcyjne tereny inwestycyjne pomiędzy autostradami A1 i A4. 2012-01-09 2012-01-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Knurów 2011-12-09 2011-12-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup paliwa dla pojazdów służbowych Urzędu Miasta Knurów 2011-12-07 2011-12-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów 2011-11-25 2011-12-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i ul. 26-go Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - VI etap - dokumentacja projektowa 2011-11-16 2011-11-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów 2011-11-08 2011-11-17
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie prawa polskiego polegającej na obsłudze Gminy Knurów w zakresie wykonywanych przez Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów: OR, FB, SO, BWZ, FN, BI, SM, BAiKW, BHP, PO, OC zadań w celu ochrony interesów Gminy" 2011-11-07 2011-11-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Wolności w Knurowie na odcinku od ul. 1-go Maja do budynku nr 53 2011-10-28 2011-11-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu administracyjnego miasta Knurów”. 2011-10-28 2011-11-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2011-10-21 2011-11-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul.26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - VI etap, w zakresie obejmującym wykonanie robót polegających na przygotowaniu terenu (o powierzchni 33.034,33m2) do zbycia 2011-10-13 2011-10-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Przebudowa ul. Dymka w Knurowie 2011-10-11 2011-10-21
Ogłoszenie o przetargu (o wartości poniżej 14 tys. euro) na „Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Knurów tj.: obsługę Gminy i jej jednostek organizacyjnych w latach 2012 – 2015” 2011-10-06 2011-11-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy Al. Lipową – Kapelanów Wojskowych wraz z przebudową oświetlenia”. 2011-09-21 2011-10-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe – VI etap” w zakresie obejmującym wykonanie robót polegających na przygotowaniu terenu (o powierzchni 33.034,33 m2) do zbycia - Postępowanie unieważnione w dniu 20.09.2011 r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 2011-08-31 2011-09-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „II Etap zadania inwestycyjnego pn. „Budowa miejsc postojowych w rejonie kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Knurowie” w ramach zadania: „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” 2011-08-26 2011-09-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. "Obsługa targowiska miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta" Knurów 2011-08-24 2011-09-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów” 2011-08-19 2011-08-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rybnej w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście 2011-08-12 2011-08-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych na wskazanych gminnych placach zabaw 2011-06-29 2011-07-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 3 zadania 2011-06-22 2011-07-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta 2011-05-25 2011-06-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw 2011-05-18 2011-05-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów z podziałem na 5 zadań - Postępowanie zostało unieważnione w dniu 26.05.2011 r. 2011-05-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Marynarzy w Knurowie 2011-05-16 2011-05-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów 2011-05-10 2011-05-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. III Etap zadania "Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7" wraz z budową garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 5 2011-04-19 2011-05-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup i dostawa samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Knurów 2011-03-30 2011-04-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów 2011-03-25 2011-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów 2011-03-23 2011-04-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Armii Krajowej w Knurowie” w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta" 2011-03-22 2011-04-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5 wraz z rekonstrukcją zagospodarowania w rejonie wejścia do ww. budynku” 2011-03-21 2011-04-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. I Etap zadania Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie 2011-03-17 2011-04-01
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Knurów w rejonie cmentarza przy ul. Rakoniewskiego wraz z koncepcją zagospodarowania terenu. 2011-03-10 2011-03-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej, nieurządzonej i uzupełnianie nasadzeń 2011-03-07 2011-03-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Wojska Polskiego II w Knurowie 2011-03-01 2011-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych przy ul. Legionów w Knurowie w ramach zadania pn. Budowa miejsc postojowych na ternie miasta 2011-02-15 2011-03-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie 2011-02-04 2011-02-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew 2011-02-03 2011-02-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wybór dostawcy akcesoriów, pod­zespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2011 roku 2011-02-02 2011-02-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni i chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2011-01-25 2011-02-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie przystanków autobusowych i wiat przystankowych na terenie miasta Knurów 2010-11-09 2010-11-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do budynków Urzędu Miasta Knurów. Zmiana terminu składania ofert na 19.11.2010 r. 2010-11-09 2010-11-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i dostęp do internetu) na okres 24 m-cy. Zmiana terminu składania ofert na 04.11.2010 r. 2010-10-21 2010-11-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup bonów towarowych dla pracowników Urzędu Miasta Knurów finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2010-10-19 2010-10-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Najem serwerów telekomunikacyj­nych na okres 48 m-cy. Termin składania ofert: 21.10.2010 r. 2010-10-08 2010-10-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Uzupełnienie oświetlenia ul. Sztygarskiej w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego Uzupełnienie oświetlenia w mieście 2010-09-24 2010-10-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy Knurów 2010-09-22 2010-10-04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1-go Maja 2010-09-15 2010-09-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5 2010-09-03 2010-09-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn Budowa garażu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 5 2010-08-09 2010-08-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Parkowej z Al. Piastów w Knurowie 2010-08-05 2010-08-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2010-07-28 2010-08-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Polnej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście 2010-07-15 2010-08-03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa i montaż fontanny w parku w rejonie ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej w Knurowie 2010-07-09 2010-07-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie garaży przy ul. Parkowej w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście 2010-07-08 2010-07-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie budynków nr 50 do 42e przy ul. Wilsona w Knurowie w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia w mieście 2010-06-29 2010-07-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów 2010-06-24 2010-07-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2010-06-21 2010-07-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Rozbudowa radiowego monitoringu wizyjnego dla miasta Knurów 2010-06-18 2010-06-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania ul. Mieszka I i ul. Dąbrowskiego w Knurowie w ramach zadania „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” 2010-06-15 2010-06-30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych w sezonie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 2010-06-02 2010-07-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe - Budowa i remont gminnych dróg żużlowych 2010-06-02 2010-06-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja kapliczki św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Knurowie wraz z zagospodarowaniem terenu 2010-05-26 2010-06-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym w latach 2010-2011 2010-05-17 2010-05-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów 2010-05-12 2010-05-27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Bieżące utrzymanie, naprawa, montaż i konserwacja urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw 2010-05-04 2010-05-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa skrzyżowania DW 921 (ul. Niepodległości, ul. Rybnicka) z ul. Wilsona i ul. Michalskiego w Knurowie. 2010-04-29 2010-05-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów Rejon FOCH dla obszaru położonego w rejonie ul. Targowej 2010-03-23 2010-03-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie prac geodezyjnych dla potrzeb Gminy Knurów w roku 2010 2010-03-16 2010-03-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 6 rejonów 2010-03-15 2010-03-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Sporzą­dzenie operatów szacunkowych wy­ceny nieruchomości w roku 2010 niezbęd­nych do realizacji zadań Gminy Knurów w zakresie gospodarki nieruchomo­ściami 2010-03-12 2010-03-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów 2010-03-05 2010-03-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Piłsudczyków w Knurowie w ramach zadania Budowa miejsc postojowych na terenie miasta 2010-03-04 2010-03-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, karczowanie, wycinka i przycinka drzew 2010-03-04 2010-03-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pt. „Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Knurowie” 2010-03-02 2010-03-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie Miasta Knurów 2010-03-02 2010-03-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2010-02-23 2010-03-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Jedności Narodowej w Knurowie 2010-02-17 2010-03-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wybór dostawcy akcesoriów, podzespołów komputerowych, oprogramowania, fachowej literatury informatycznej oraz materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Knurów w 2010 r 2010-01-21 2010-02-05
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności